• Ringvirkninger: Norsk økonomi og olje 

      Bjørnland, Hilde C.; Thorsrud, Leif Anders (CME Working Papers;7/2013, Working paper, 2013)
      Norsk økonomi går godt. En viktig grunn til dette er petroleumsnæringens bidrag til økt produktivitet i resten av økonomien. Men flere varsellamper blinker. Den senere tid har produktivitetsveksten vært avtagende. Høyere ...