• Finanspolitikk og den økonomiske og monetære union 

      Andersen, Torben M. (CME Working Papers;3/2013, Working paper, 2013)
      Den aktuelle statsgældskrise skyldes overvejende manglende konsolidering og finanspolitisk styring i årene inden finanskrisen. De finanspolitiske rammebetingelser knyttet til ØMU-samarbejdet har ikke fungeret efter hensigten, ...