• Nibor - intet mysterium 

      Aamdal, Kyrre (CME Working Papers;6/2014, Working paper, 2014)
      Norges Bank hevder at dagens regelverk og praksis for kvotering av NIBOR ikke tilfredsstiller kravene til tillit og robusthet. Sentralbanken viser blant annet til kvoteringen av STIBOR og ønsker en ren kronerente basert på ...