• EØS-avtalen 

      Utne, Amund (CME Working Papers;5/2013, Working paper, 2013)
      EØS-avtalen er den mest omfattende mellomfolkelige avtalen Norge noensinne har inngått. Det betydelige regelverket griper inn på en rekke områder i samfunnet og gjør at avtalen ikke bare er et spørsmål om utenrikspolitikk, ...