• Globalisering og det norske arbeidsmarkedet 

      Skjæveland, Arent (CME Working Papers;2/2015, Working paper, 2015)
      I de siste tiårene har framvoksende økonomier fått en langt større rolle i den internasjonale økonomien. Arbeidskraften i disse landene er blitt tilgjengelig for industrilandenes økonomier, dels ved arbeidsinnvandring, ...