• Agglomerasjonsmodell 

   Heggedal, Tom-Reiel; Moen, Espen R.; Riis, Christian (CREAM Publications;2/2015, Working paper, 2015)
   Agglomerasjonsffekter en samlebetegnelse for svært ulike mekanismer som har det til felles at de stimuleres av økt befolkningstetthet. Det er grunn til å tro at infrastrukturinvesteringer som knytter befolkningskonsentrasjoner ...
  • Arbeidstilbudsmodell 

   Heggedal, Tom-Reiel; Moen, Espen R.; Riis, Christian (CREAM Publications; 3/2015, Working paper, 2015)
   Dette modellnotatet presenterer prinsippene for beregning av arbeidsmarkedsvirkninger i merverdianalyser av samferdselsinvesteringer.
  • Ongoing quest for QWERTY 

   Heggedal, Tom-Reiel; Helland, Leif (CREAM Publications;1/2012, Working paper, 2012)
   First, we replicate the remarkable result of Hossain & Morgan (AER 2009), in which subjects in an experimental market tip almost perfectly to the superior platform even if an inferior platform enjoys initial monopoly. Next, ...