• Kultursektorens økonomi i Norge 2018 

      Westberg, Nina Buvik; Guldvik, Maria Køber; Erraia, Jonas; Gaustad, Terje; Gran, Anne-Britt (Research report, 2020)
      Menon Economics og BI:CCI har på oppdrag fra Kulturrådet gjennomført en kartlegging av kultursektorens økonomiske aktivitet for året 2018. Kultursektoren er her avgrenset til bransjene musikk, bok, kunst, scenekunst og ...