Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStaven, Ingrid
dc.contributor.authorLarsen, Kristine Moum
dc.date.accessioned2014-02-19T14:12:11Z
dc.date.available2014-02-19T14:12:11Z
dc.date.issued2014-02-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/95058
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2014
dc.description.abstractBakgrunn og problemstilling: Temaet økonomisk kriminalitet er et dagsaktuelt og spennende tema. Hvitvasking og terrorfinansiering har fått stadig større plass i samfunnsdebatten. På bakgrunn av dette har vi valgt å se på revisors rolle i forbindelse med hvitvasking. Vår problemstilling er følgende: Hvordan oppfattes og praktiseres rapporteringsplikten etter hvitvaskingsloven blant Norges ti største revisjonsselskaper? Resultat og konklusjon: Gjennom arbeidet med denne oppgaven har vi gjort flere spennende funn. Vi har konkludert med at regelverket er utfordrende og vanskelig å forstå. Undersøkelses- og rapporteringsplikten praktiseres ulikt hos de forskjellige selskapene og vi mener dette skyldes mistolking av reglene. Arbeidet har vist oss at flere ikke har forståelse for hvor mye begrepet ”hvitvasking” egentlig omfatter. Vi har videre avdekket at myndighetene har bestemt at visse forhold som ikke er omfattet av regelverket etter ordlyden, likevel skal omfattes. Dette skaper utfordringer for revisor både når det kommer til forståelsen og etterlevelse av regelverket. De formelle reglene etter hvitvaskingsloven etterleves imidlertid på en tilfredsstillende måte. Vi har i tillegg undersøkt om revisorene ulovlig eller lovlig har forsøkt å omgå reglene av forskjellige årsaker, men kan avkrefte dette. Etter vår mening er det derfor et sterkt behov for mer bevisstgjøring og klargjøring fra myndighetenes side.no_NO
dc.language.isoengno_NO
dc.subjectregnskapno_NO
dc.subjectrevisjonno_NO
dc.subjectaccountancyno_NO
dc.titleRevisors rapporteringsplikt etter hvitvaskingslovenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel