Show simple item record

dc.contributor.authorBraaten, Tom Kristian
dc.contributor.authorBerg, Torbjørn
dc.date.accessioned2014-02-19T14:54:28Z
dc.date.available2014-02-19T14:54:28Z
dc.date.issued2014-02-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/95044
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2014
dc.description.abstractOppgaven tar for seg analyser av om årsregnskapene til børsnoterte foretak i Norge viser indikasjoner på resultatstyring i forbindelse med regnskapsføring av pensjoner. Analysen omfatter statistisk testing av om det er sammenhenger mellom hvordan selskapene setter diskonteringsrente, forventet lønnsvekst og forventet gregulering målt mot selskapsstørrelse, vesentlighet av pensjonsplanen, soliditeten til selskapet og lønnsomheten ved bruk av regresjonsanalyser. Vi finner at det er statistiske bevis som viser at høyere selskapsstørrelse, lavere egenkapitalandel og høy vesentlighet av pensjonsplanen alle trekker i retning av at diskonteringsrente, forventet lønnsvekst og forventet g-regulering settes på et nivå som gir lavere pensjonsforpliktelser enn om Norsk Regnskapsstiftelses veiledning per 31.12 i det aktuelle år hadde blitt lagt til grunn. For lønnsomhet finner vi ingen statistisk indikasjon på resultatstyring. Vi finner også at det kan foreligge indikasjoner på at utvikling i veiledning fra 31.8-veiledning til 31.12-veiledning påvirker hvordan forutsetningene settes, ved at det ser ut til at selskap oftere oppdaterer forutsetingene i år hvor det vil medføre lavere forpliktelser enn år hvor motsatt er tilfelle. Oppgaven konkluderer kun på om det er samvariasjon mellom forannevnte forhold, og ikke om det er påvist årsakssammenhenger til denne samvariasjonen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectregnskapno_NO
dc.subjectrevisjonno_NO
dc.subjectaccountancyno_NO
dc.titleBrukes pensjoner som resultatstyringsverktøy av børsnoterte foretak i Norge?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record