Show simple item record

dc.contributor.authorNordbø, Rasmus
dc.contributor.authorBacker, Thomas Lombardi
dc.date.accessioned2013-02-15T12:35:52Z
dc.date.available2013-02-15T12:35:52Z
dc.date.issued2013-02-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/95042
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Business law, tax and accounting - Handelshøyskolen BI, 2013
dc.description.abstractI denne masteroppgaven rettes fokus mot attraktiviteten av selskapsetablering i Norge. Vi ser nærmere på advokat Gudmund Knudsens utredning; Forenkling og modernisering av aksjeloven, som han utarbeidet etter oppdrag fra Justisdepartementet. Vi undersøker videre hvordan disse endringene vil påvirke nyetablerere i valg av selskapsform, i hovedsak i sondringen mellom Norskregistrert (filial av) Utenlandsk Foretak og aksjeselskap. Noen av endringene foreslått i utredningen er allerede vedtatt og i kraft per 1. januar 2012. Vi sammenlikner videre de foreslåtte - og delvis vedtatte lovendringer - i den norske lovgivningen med tilsvarende endringer i våre skandinaviske naboland. Vi undersøker dessuten hvorvidt det finnes tendenser i nyetablereres valg av selskapsform, som vi kan gjenfinne i Norge som et resultat av de ikrafttrådte endringer. Endelig vurderer vi våre funn opp mot attraktiviteten av selskapsetablering i Norge, i forhold til andre lands lovgivning. Vi finner at endringsforslagene langt på vei øker attraktiviteten av den norske aksjelovgivningen, men ser at endringene alene ikke vil påvirke Norges totalplassering på verdensbanklisten Ease of Doing Business. I vår sammenlikning av de demografiske selskapsetableringstallene fra Skandinavia, finner vi at det er i Norge den største effekten kan synes. Vi mener mye av dette kan tillegges reduksjonen i kravet til minste aksjekapital i Norge fra 100 000 kroner til 30 000 kroner. På den ene side, har Sverige redusert sitt krav fra 100 000 svenske kroner til 50 000 svenske kroner, og av etableringstallene kan vi se at den svenske aksjeselskapsformen har økt i attraktivitet. På den annen side, har Danmark redusert sitt krav fra 125 000 danske kroner til 80 000 danske kroner, hvoretter den danske aksjeselskapsformen har falt svakt i antall selskapsetableringer. Dette indikerer at Norge og Sverige har redusert sitt krav tilstrekkelig for å oppnå en effekt, mens det er vanskelig å se at kravet i Danmark er redusert nok til å ha en tilsvarende effekt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectforretningsjus skatt regnskap business law tax accounting
dc.titleNye forutsetninger for etablering av foretak i Norgeno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record