Show simple item record

dc.contributor.authorMamelund, Linn-Therese
dc.contributor.authorGangstad, Benedicte
dc.date.accessioned2013-02-11T09:43:53Z
dc.date.available2013-02-11T09:43:53Z
dc.date.issued2013-02-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94925
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Business law, tax and accounting - Handelshøyskolen BI, 2013
dc.description.abstractVi har studert verdsettelsesmodellen residualinntekts verdsettelse (RIV). Hensikten med oppgaven er klargjøre om RIV-B modellen kan gi et mer riktig og pålitelig anslag på verdien av olje-/gass og shipping selskaper. Metoden i oppgaven er basert på en eksplorativ tilnærming. Vi har benyttet 11 intervjuer; samt en Ernst & Young studie som inkluderer en global spørreundersøkelse, 82 intervjuer og et panel med 9 bransjeeksperter; litteraturbasert analyse av olje-/gass og shipping bransjen; og casestudier av selskapene Statoil og Golden Ocean. En målsetting har vært å finne ut om RIV modellen har fortrinn som gjør at den burde bli benyttet i større utstrekning i praksis enn det vi har fått inntrykk av. Vår oppgave gir ikke grunnlag for entydige konklusjoner, men i større grad plausible betraktninger. Det kreves vesentlig mer forskning for å kunne gi mer sikre svar. Ut fra våre analyser er det ikke plausibelt at RIV modellen har klare fortrinn i verdsettelsen av olje-/gass og shipping selskaper. Det er forskjellige begrunnelser for de to bransjene. Det er stor usikkerhet om fremtidige olje- og gasspriser og fraktrater, og selv retningen på realprisutviklingen på olje- og gassprisene er det betydelig tvetydighet rundt. Dette leder til vesentlig usikkerhet i spørsmål om det er plausibelt med en normalisering av avkastningen i de to bransjene. RIV modellen inneholder likevel viktige elementer for å redusere og disiplinere spekulasjon. For shipping, og da spesielt Golden Ocean, kan det være spørsmål om den finansielle informasjonen er tilstrekkelig pålitelig slik at RIV-B modellen har et fortrinn. For olje- og gassbransjen skaper det problemer at selskaper som blant annet Statoil ikke opplyser om forventede olje- og gassreserver. Dette gjør det vanskelig å bedømme historisk rentabilitet. I begge tilfeller vil bedre noteopplysninger avhjelpe.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectforretningsjus skatt regnskap business law tax accounting
dc.titleRIV-B modellen : resultatprognoser og normaliseringno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record