• Hvordan håndteres utviklingen av markedsføring og salg på nett? 

      Yttri, Synne Valvik (Bachelor thesis, 2017)
      I denne bacheloroppgaven i Salgsledelse og personlig salg, har jeg tatt for meg utviklingen som skjer i markedsføring og salgsorganisasjonen i dag, hvor fysiske butikker og markedsføring gjennom tradisjonelle kanaler er ...