• Bruker Vintervoll prinsippene i PRINCE2? 

      Grevskott, Lars; Mawladat, Fatima; Yilmaz, Umra (Bachelor thesis, 2021)
      denne oppgaven viser vi til temaet prosjektstyring. Hensikten med denne oppgaven er å få en grunnleggende oversikt over og kunnskap om hvordan Vintervoll gjennomfører prosjektstyringen sin ved Lilleby byggeprosjekt. Vi ...