• Usikkerhetsstyring hos Logit Gruppen 

      Walseth, Christine Sand; Nilsen, Martin Bade; Strand, Lene Hansen (Bachelor thesis, 2012-10-18)
      Bacheloroppgaven handler om usikkerhetsstyring i systemutviklings- og leveransebedriften Logit Gruppen. Oppgaven ble gjennomført våren 2012 som en kvalitativ undersøkelse i et utvalg av Logit Gruppens prosjekter. Vi har ...