• Metastudie om bærekraftige investeringer 

      Valstrand, Ørjan; Stefanussen, Lone; Unhjem, Jon Peder Bakke (Bachelor thesis, 2018)
      I vår bacheloroppgave var formålet å studere avkastningen på bærekraftige investeringer opp mot tidligere forskning. For å svare på problemstillingen, ”Hva sier forskning om avkastning på bærekraftig investering med bruk ...