• Bitcoin og dagens pengesystem 

      Valråmoen, Anette Bruaset; Guddal, Arnold Nacuray; Bøe, Aleksander (Bachelor thesis, 2019)
      I denne oppgaven ser vi på kryptovalutaen Bitcoin både som en pengeenhet og pengesystem, i forhold til sentralbanken og dagens pengepolitikk. Vi forsøker etter beste evne å sammenligne systemene med hverandre. Dette gjør ...