• Risikoaspektet knyttet til folkefinansiering for investorer 

      Valbøll, Lucas Bjerke; Amlie, Karina; Arx-Leversen, Hannah Nathalie von (Bachelor thesis, 2022)
      I vår bacheloroppgave tar vi for oss temaet risiko, og ut ifra dette temaet ser vi på hvordan ulike variabler påvirker risikopreferansen til investorer når det kommer til lånebasert folkefinansiering til privatpersoner. ...