• Beslutningsfeller i rekrutteringsprosessen 

      Hansen, Christina Kulsveen; Berens, Jonathan Bjørnskau; Tauland, Martine Elisabeth (Bachelor thesis, 2017)
      Ved hjelp av kvalitativ metode med dybdeintervju som datainnsamlingsmetode har vi undersøkt risiko for beslutningsfeller i rekrutteringsprosessen. Vi har benyttet oss av følgende problemstilling: “Påvirkes risikoen for ...