• Bacheloroppgave - Prosjektledelse 

      Rasmussen, Martine (Bachelor thesis, 2018)
      I min teoretiske bacheloroppgave ønsket jeg å se på hvilke kommunikasjonsformer og evner en god prosjektleder innehar, og hvor viktig dette er for gevinstrealiseringen i et prosjekt. Dermed ble problemstillingen som følger: ...