• Lavrisikoanomalien: en oversiktsstudie 

      Slettebakk, Sverre Olaf; Rasmussen, Amund Kleven (Bachelor thesis, 2019)
      I denne bacheloroppgaven ønsker vi å gå dypere inn i mekanismene og faktorene som spiller inn i det moderne finansielle markedet. Vi tar for oss forholdet mellom risiko og avkastning, med hensyn på de tre målene for ...