• Bruk av CRM-systemer i prospektering for tjenesteytende B2B-selskaper 

      Ranaldi, Lucas Baumann; Kragfoss, Sander; Stenersen, Jesper Benjamin (Bachelor thesis, 2023)
      Det er essensielt for bedrifter å tilegne seg nye kunder, og å beholde dem over tid. Ved å henvende seg til de potensielle kundene som er mest aktuelle i utgangspunktet, samt gi dem god oppfølging i startfasen, har man ...