• Team = "oss" 

      Brynestad, Guro; Pedersen, Kine Bergliot Bjørnevoll; Fredheim, Oddlaug Nordal (Bachelor thesis, 2022)
      I dagens arbeidsliv får team en stadig mer sentral rolle. Å organisere seg i team gir løfter om en mer effektiv arbeidshverdag, og bedre resultater enn hva individet får til. Interessen for teamsamarbeid har økt i takt ...