• Masteroppgave i regnskap og revisjon 

      Fredriksen, Søren Færevaag; Pedersen, Bjørnar (Master thesis, 2022)
      Temaet i oppgaven er omstillingen til en grønnere økonomi, herunder hvordan skattesystemet kan gi insentiv til et grønt skifte. Oppgaven har bakgrunn i at både Norge og EU har satt seg klimamål i Green Deal avtalen. Dersom ...