• Kunnskapsoverføring mellom prosjekter : veien til suksess 

      Paulsen, Ida Louise; Aurtande, Sarah Charlotte (Bachelor thesis, 2012-10-18)
      Denne rapporten handler om hvordan kunnskap overføres mellom prosjekter i en bedrift. Vi valgte derfor å utføre en kvalitativ undersøkelse i en avdeling i bedriften M-I Swaco, hvor problemstillingen lyder som følger; ...