• Eksisterer det en boble i dagens norske boligmarked? 

      Parr, Jonathan (Bachelor thesis, 2017)
      I denne bacheloroppgaven har jeg sett på relevante teorier og gjort flere forskjellige analyser for å finne svar på om det er en boble i det norske boligmarkedet. For å avdekke en eventuell boble har jeg prøvd å komme ...