• Tiltak for økt medarbeidertilfredshet i Brando AS 

      Laastad, Maren Vevle; Skarvøy, Marthe Brekstad; Bråthen, Anders Oskar (Bachelor thesis, 2013-12-18)
      Gjennom fordypningen, Bedriftsutvikling for SMB, har vi i denne oppgaven sett på hvordan vår samarbeidsbedrift, Brando AS, kan øke medarbeidertilfredsheten blant sine ansatte. For å belyse viktigheten av dette har vi ...