• Norges sanksjonering av innsidehandel sammenlignet med Danmark 

      Rebaudo, Elisabeth; Garli, Martine Mork (Master thesis, 2023)
      Denne oppgaven tar for seg følgende problemstillinger: Hvordan sanksjoneres innsidehandel i Norge og Danmark, og hvilke likheter og forskjeller er det med hensyn til utmålingen av straff? Oppgaven har som formål å bidra ...