• Lofflandstandarden - tid for endring eller fremdeles den gylne standard? 

   Garfjeld, Martin Karlsen (Master thesis, 2023)
   I denne prosjektoppgaven ønsker jeg å gå igjennom hva opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven § 8-1 innebærer og nærmere bestemt hva det betyr å være en aktsom og lojal skattepliktig. Dette omtales ofte som ...
  • Tilknytningskravet for fradragsrett 

   Garfjeld, Martin Karlsen (Master thesis, 2023)
   Det foreligger mye rettspraksis, avgiftspraksis og juridisk teori knyttet til tilknytningskravet for fradragsretten etter mval. § 8-1. Det har vært ytret en del forskjellige tilnærminger i juridisk teori til hvordan ...