• RIV-B modellen : resultatprognoser og normalisering 

      Mamelund, Linn-Therese; Gangstad, Benedicte (Master thesis, 2013-02-11)
      Vi har studert verdsettelsesmodellen residualinntekts verdsettelse (RIV). Hensikten med oppgaven er klargjøre om RIV-B modellen kan gi et mer riktig og pålitelig anslag på verdien av olje-/gass og shipping selskaper. ...