• Tvangssalg 

      Walthinsen, Ragnhild B.; Gabrielsen, Tomas (Bachelor thesis, 2010-10-15)
      Vi har i denne oppgaven tatt for oss tvangssalg av eiendom og sett på hva en kjøper bør være spesielt oppmerksom på ved denne typen kjøp. Ved å belyse sentrale områder innenfor temaet har vi forsøkt å lage en slags veiledning ...