• Mottak og håndtering av varsling : et dybdestudium av "VimpelCom-saken". 

      Gården, Marianne Thoresen; Vinvand, Eirin Bjerland (Master thesis, 2017)
      Formålet med oppgaven har vært å få en bredere forståelse av varslingspraksis innad virksomheter, og hvordan mottak av håndtering behandles, basert på VimpelCom-saken. Oppgaven skal besvares i form av vår overordnede ...