• Effektive ledergrupper 

      Fagerhøi, Hilde (Master thesis, 2023)
      Denne oppgaven handler om effektivitet i ledergrupper. Ved hjelp av dybdeintervjuer har jeg forsøkt å undersøke hvorvidt ledergruppen i egen organisasjon er å anse som effektiv i henhold til Henning Bangs forskning og ...