• Kunstig intelligens i den norske helsetjenesten 

      Sandbakken, Christiane; Fagerhøi, Emilie Ellefsen; Husby, Synne Andrea (Bachelor thesis, 2018)
      I denne oppgaven har vi skrevet om implementering av kunstig intelligens i den norske helsetjenesten, og hvilke endringer og positive konsekvenser dette vil medføre i forhold til kreftutredning. IBM har utviklet en kunstig ...