• Ytringsklima og psykologisk trygghet på Energistasjonen AS 

      Ekeberg, Eirik; Zeller, Lisa Jenny (Master thesis, 2022)
      Vi har valgt å skrive om ytringsklimaet i teamet til student 1, som han er Regionleder for. Student 2 jobber med HR i et større konsern. Regionen består av 13 energistasjoner, fordelt i området mellom Asker -Kristiansand. ...