• Bacheloroppgave Adams Matkasse 

      Einmo, Sindre Neppelberg; Monsen, Synne Cathrine (Bachelor thesis, 2020)
      Varehandelen er i stor endring, og det stilles nå større krav til kompetanse og dyktige selgere. Med dette som utgangspunkt ønsker vi i vår bacheloroppgave å se på hvordan bruk av coaching vil kunne forbedre salgsferdigheter ...