• Bacheloroppgave i Markedsføringsledelse 

      Nguyen, Thy Anh Hoang; Eikeland-Tande, Erle; Strøm, Julie Victoria (Bachelor thesis, 2021)
      I løpet av de siste årene har digitalisering ført til at bedrifter har gått gjennom en digital transformasjon. Digitalisering beskriver en teknologisk endring og omfatter nye forretningsmodeller som gir muligheter for ...