• Hva kjennetegner kulturen på et sykehjem? 

      Eie, Hanne Felt (Master thesis, 2023)
      Dette er en kvalitativ oppgave. Spørsmålet som ble stilt er hva som kjennetegner kulturen på sykehjemmet og om den er preget av psykologisk trygghet. For å besvare denne problemstillingen ble fem helsefagarbeidere intervjuet ...