• Cancel Culture vs Offentliga personer 

      Eidmann, Aurora Robin Katarina; Lager, Mina Henriksen; Grønseth, Céline Laxheim (Bachelor thesis, 2023)
      Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka fenomenets inverkan på “cancel culture” och offentliga personer och dess bransch rädsla för att bli “cancelled ”. Vi gör denna forskning genom att använda en kvalitativ ...