• Credit Spreads Predictability on Norwegian business cycles 

   Eide, Marthe Enger; Phan, Yen Hai (Master thesis, 2019)
   This thesis examines the predictability of corporate bond credit spreads on Norwegian business cycles. We provide evidence that credit spreads between investment-grade corporate bonds contain significant predictive ...
  • Effekten av arbeidsinnvandring på produktiviteten i det norske arbeidsmarkedet 

   Eide, Marthe Enger (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å studere effekten av økt arbeidsinnvandring på produktiviteten i det norske arbeidsmarkedet. Ved bruk av relevante data estimeres Cobb-Douglas produktfunksjonen med andel arbeidsinnvandr ...