• Digitale muligheter for en miljøvennlig returtjeneste 

      Eide, Camilla; Christensen, Birgit Marie (Bachelor thesis, 2022)
      Denne bacheloroppgaven er skrevet i fordypningsfaget forretningsutvikling og digitalisering, og tar for seg virksomheters forbedringspotensial innen teknologi og digitalisering. Dette er et emne som er svært relevant for ...