• Key Account Management 

      Snopestad, Gina Heksem; Keiserås, Hanne; Eide, Aina (Bachelor thesis, 2013-12-18)
      I denne oppgaven har vi samarbeidet med Essential Solutions AS. Selskapet ble startet i 2012 og satser på markedet for små og mellomstore bedrifter (SMB – markedet). Da de er nye på markedet er det viktig med god ...