• Investering i utdanning 

      Engan, Daniel; Egge, Eirik (Bachelor thesis, 2020)
      I denne oppgaven tar vi for oss hvorvidt det vil være privatøkonomisk lønnsomt å gjennomføre en mastergrad i forhold til en bachelorgrad i økonomiskadministrative fag ved bruk av økonometrisk analyse. På et overordnet ...