• Hva karakteriserer forbrukere som utfører showrooming? 

      Edvardsen, Henning; Dalberg, Ane Emely; Lundereng, Malin (Bachelor thesis, 2020)
      I denne Bacheloroppgaven i digital markedsføring benyttes en variant av IMRoDmodellen, som tydelig er delt inn i følgende deler: innledning, teori, metode, resultat, diskusjon, og konklusjon. Hovedtemaet i oppgaven er ...