• Grønn rehabilitering i borettslag og sameier 

      Solbakken, Silje Maler; Carstensen, Henriette (Master thesis, 2023)
      Formålet med oppgaven har vært å få mer kunnskap om hvilke faktorer som påvirker beslutningene i styret mest ved valg av løsning/tiltak når boligselskapet skal utføre rehabilitering. Vi har sett på kortsiktig og langsiktig ...