• Internprising på forwardkontrakter 

   Aasbakken, Bendik Larsen (Master thesis, 2022)
   Det bakenforliggende temaet i oppgaven er internprising. Jeg har valgt å besvare en problemstilling som skal vise hvilke ulike utfordringer som finnes med sammenlignbarhetsanalysen. Dette er gjort ved bruk av en oppgitt ...
  • Separert og integrert beskatning av valutaswap og forwardkontrakter 

   Aasbakken, Bendik Larsen (Master thesis, 2023)
   Beskatning av Finansielle instrumenter er et tema som ikke er allment kjent blant alle som jobber med økonomi eller skatt. Inntrykket er at det er mange ulike instrumenter som er vanskelige å segmentere og at det er vanskelig ...