• Bacheloroppgave i markedsføringsledelse 

      Aanensen, Thomas; Tjøtta, Sina; Hegrestad, Jone (Bachelor thesis, 2022)
      Denne studien handler om hva som påvirker intensjonen hos yngre forbrukere i Norge, samt hvorvidt det er en sammenheng mellom intensjon og atferd ved kjøp av mobiltelefon. Bakgrunnen for valget av dette temaet henger sammen ...