• Sikkerhet rundt usikkerhet : Pirbrua Statens Vegvesen 

      Myhre, Maja; Aalberg, Sara; Rød, Kine Elise (Bachelor thesis, 2013-12-18)
      Denne bacheloroppgaven er et resultat av vår deltakelse i kurset BST 2531 Prosjektledelse, og kurset BTH 2532 Bacheloroppgave i Prosjektledelse. Med denne oppgaven markerer vi avslutningen på en treåring bachelorgrad i ...