• Med et progressivt syn på salgsmotivasjon 

      Ringen, Guro; Aak, Christina Steffensen (Bachelor thesis, 2014-09-12)
      Denne oppgaven er en bacheloroppgave i fagretningen markedskommunikasjon, MRK 36901, der vi har tatt for oss temaet motivasjon av selgere. Dette er et tema som er svært viktig i næringslivet i dag og for markedskommunikasjon ...