• Prising av støttefunksjoner 

      Aadland, Johan (Master thesis, 2022)
      Prosjektoppgaven omhandler OECD TPG sin forenklede metodikk for prising av støttefunksjoner med fokus på én kategori av tjeneste og funksjon: regnskapsførsel. Innledningsvis presenteres tema og problemstilling og bakgrunnen ...