• Insentiver i Strandveien Auto AS 

      Holtet, Alexander Osen; Kavli, Tom Erik; Aabakken, Andreas (Bachelor thesis, 2013-10-08)
      Vår oppgave fokuserer på insentivsystemene til Strandveien Auto i Trondheim. Vi har tidligere skrevet en strategiplan for verkstedet deres. Deler av strategiplanen blir benyttet i denne oppgaven, men strategien her har mer ...